Certifikace

Naše oddělení se dlouhodobě zabývá podmínkami certifikace vedlejších energetických produktů (VEP), druhotných surovin, recyklátů, zemin, kamení apod. Tyto podmínky jsou řešeny v režimu realizací pro odběratele těchto surovin. Dále se díky našemu rozsahu aktivit věnujeme návrhu různých metodických pokynů a postupů. Některé z nich jsou v již v režimu certifikované metodiky.

V případě, že disponujete nějakým odpadním materiálem, druhotnou surovinou, energetickým produktem pro další zpracování, recyklátem, kamenivem nebo zeminou po vytěžení, obraťte se na nás. Na základě našich zkušeností a legislativních možností Vám zajistíme celý proces certifikace pro daný účel využití.

Dále Vám jsme schopni zapracovat Vaše metodické postupy do formy certifikované metodiky vč. zajištění vydání samotného certifikátu.

Informace o certifikacích

Certifikace kamení a zemin

Zjistit více

Certifikace recyklátů

Zjistit více

Certifikace stabilizátů

Zjistit více

Certifikace VEP a odpadních materiálů

Zjistit více

Certifikovaná metodika

Zjistit více

Naše služby

  • Celý proces certifikace výrobků a produktů autorizovanou osobou
  • Vytvoření provozního řádu
  • Vytvoření podnikových norem
  • Vytvoření metodických a technologických postupů
  • Vytvoření certifikované metodiky
  • Návrh zpracování a zkoušení vstupních surovin a výrobků
  • Laboratorní a ověřovací zkoušky

Příklad námi prováděných certifikací

  • Popílkový stabilizát pro hutněné násypy a zásypy
  • Popílková směs pro výrobu stabilizátu
  • Kalová voda
  • Cihlářská a betonová drť
  • Cihelný recyklát
  • Cihelný prach
  • Betonový recyklát
  • Směsný recyklát
  • Asfaltový recyklát
  • Zemina pro další využití
  • Kamenivo z tříděné zeminy
  • Vedlejší energetické produkty (popílky, popely, strusky, apod.)
  • Apod.

Výsledkem naší činnosti spojené s certifikací jsou:

  • Certifikát výrobku

  • Certifikát produktu

  • Certifikovaná metodika