Certifikace

Naše oddělení se dlouhodobě zabývá podmínkami certifikace vedlejších energetických produktů (VEP), druhotných surovin, recyklátů, zemin, kamení apod. Tyto podmínky jsou řešeny v režimu realizací pro odběratele těchto surovin. Dále se díky našemu rozsahu aktivit věnujeme návrhu různých metodických pokynů a postupů. Některé z nich jsou v již v režimu certifikované metodiky.

V případě, že disponujete nějakým odpadním materiálem, druhotnou surovinou, energetickým produktem pro další zpracování, recyklátem, kamenivem nebo zeminou po vytěžení, obraťte se na nás. Na základě našich zkušeností a legislativních možností Vám zajistíme celý proces certifikace pro daný účel využití.

Dále Vám jsme schopni zapracovat Vaše metodické postupy do formy certifikované metodiky vč. zajištění vydání samotného certifikátu.

Informace o certifikacích

Certifikace kamení a zemin

Zjistit více

Certifikace recyklátů

Zjistit více

Certifikace stabilizátů

Zjistit více

Certifikace VEP a odpadních materiálů

Zjistit více

Certifikovaná metodika

Zjistit více

Naše služby

 • Celý proces certifikace výrobků a produktů autorizovanou osobou
 • Vytvoření provozního řádu
 • Vytvoření podnikových norem
 • Vytvoření metodických a technologických postupů
 • Vytvoření certifikované metodiky
 • Návrh zpracování a zkoušení vstupních surovin a výrobků
 • Laboratorní a ověřovací zkoušky

Příklad námi prováděných certifikací

 • Popílkový stabilizát pro hutněné násypy a zásypy
 • Popílková směs pro výrobu stabilizátu
 • Kalová voda
 • Cihlářská a betonová drť
 • Cihelný recyklát
 • Cihelný prach
 • Betonový recyklát
 • Směsný recyklát
 • Asfaltový recyklát
 • Zemina pro další využití
 • Kamenivo z tříděné zeminy
 • Vedlejší energetické produkty (popílky, popely, strusky, apod.)
 • Apod.

Výsledkem naší činnosti spojené s certifikací jsou:

 • Certifikát výrobku

 • Certifikát produktu

 • Certifikovaná metodika