LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE

Naše výzkumné oddělení je vybaveno na velmi vysoké úrovni. Jsme Vám schopni nabídnout celou řadu výzkumně technologických zkoušek a ověření.

Níže uvádíme příklady laboratorního vybavení, abyste získali lepší představu o tom, s čím Vám můžeme pomoci.

 • Míchačka FILAMOS M250
 • Míchačka BRIO HMB75f
 • Zařízení pro stanovení parametrů čerstvého betonu: Abramsův kužel, J-Ring, zařízení na měření vzduchu, apod.
 • Míchačka laboratorní HOBART-HSM 10
 • Schmidtovo kladívko Ada 225
 • Formy pro výrobu betonových těles 150x150x150mm
 • Formy pro výrobu betonových těles 400x100x100mm
 • Ultrazvukový měřící zařízení Controls S.r.1. pro nedestruktivní testování
 • Analytické váhy s přesností 0,0001g
 • Analyzátory vlhkosti s výkonem 400W
 • Vibrační prosévačka BRIO VPK-40
 • Laboratorní sušárna Binder FD115
 • Laboratorní pece pro analýzu surovinových vstupů, až do teploty 1300°C
 • Analyzátor spalin TESTO 350 s měřením O2, CO, CO2, SO2
 • a mnoho dalších.

Nebojíme se dělat věci, které „nejdou“!

Jaký výzkum provádíme

Naše oddělení je na základě dlouholeté zkušenosti v oblasti možnosti zpracování průmyslových odpadů schopné pomocí nejmodernějších postupů, zařízení, širokých vazeb na odborníky navrhnout podmínky pro zpracování VEP, zajistit certifikaci a napomoci jejímu uplatnění v praxi.

Základní výzkum

Kdy naše aktivity poskytují základ pro pochopení a informace bez nasměrování aplikací na produkty, politiky nebo provozní procesy.

Aplikovaný výzkum

Zahrnuje vlastní činnosti, které slouží k získávání znalostí již se specifickým cílem. Činností může být stanovení a vývoj nových produktů, politik nebo provozních procesů.

S čím můžeme konkrétně pomoci?

 • Potřebujete paletizátor?
 • Potřebujete pomoci s peletizací jemnozrnných materiálů?
 • Potřebujete ověřit vhodnost materiálů pro výrobu lehkého spékaného kameniva?
 • Potřebujete pomoci se zpracováním vedlejších energetických produktů (VEP)?
 • Potřebujete certifikovat druhotné suroviny, VEP, odpadní produkty, stabilizáty, apod?

 • Potřebujete vyvinout lehký i prostý vysokohodnotný beton na míru?
 • Chcete s námi spolupracovat?
Náš tým je Vám k dispozici