Peletizace

Proces peletizace je obdobou granulace a také se používá v mnoha průmyslových odvětvích ke zpracování celé řady jemnozrnných materiálů od obtížně zpracovatelných nebo složitě manipulovatelných prášků a jemných částic, až po snadno zpracovatelné pelety. Je základem pro mnoho průmyslových odvětví, přičemž nové aplikace pro tento cenný proces neustále rostou.
Nabízí celou řadu výhod spojených například se snadnější manipulací a snížením prašnosti materiálů před dalším uplatněním (cihlářské prachy, železité odprašky, apod.), s vytvářením surovinových vstupů vhodných pro další procesy (surovinová vsázka pro výrobu spékaných i za studena vytvrzovaných kameniv, apod.).
Sbalkování je prováděno na peletizačním disku. Jedná se o velmi flexibilní proces, který umožňuje řadu alternativních možností jak se přizpůsobit výslednému produktu. Mohou při něm být využita různá aditiva ve formě přísad a příměsí pro zlepšení výsledných parametrů produktu. Dále je možné upravovat nastavení procesu tak, aby bylo docíleno požadovaných parametrů konečného produktu, jako je granulometrické složení, pevnost, vlhkost a další. Proces peletizace umožňuje vytvořit peletizovaný produkt, který vyhovuje daným potřebám. Pelety poté disponují často vyšší manipulační pevností i pevností výsledných produktů.

Kdy uplatnit proces peletizace? Když,…

 • je zapotřebí snížit prašnost materiálu, například při manipulaci, přepravě a zpětném uplatnění materiálu (cihlářský prach, železité odprašky, železné rudy, fluidní popílky a popely).

 • je zapotřebí vytvořit vstupní surovinu pro další zpracovatelský proces v podobě sbalků kulovitého tvaru, například pro přípravu surovinové vsázky pro výrobu lehkého spékaného kameniva z popílků, apod..

 • je zapotřebí vytvořit finální produkt v podobě sbalků kulovitého tvaru, například umělé kamenivo vytvářené za studena pomocí aditiv, přísad či příměsí.

Co je možné peletizovat

 • Filtrové popílky
 • Ložové popely
 • Cihelný prach
 • Uhlí
 • Vápenec
 • Železité odprašky
 • Další jemnozrnné materiály, chemické prášky, rudy, apod.

S čím můžeme konkrétně pomoci?

 • Ověřit vhodnost surovinových vstupů pro proces peletizace
 • Ověřit a vyvinout podmínky peletizace
 • Optimalizovat proces peletizace
 • Navrhnou vhodné technologické řešení
 • Napomoci s využitelností daného produktu
 • Dodat a zprovoznit technologii
Náš tým je Vám k dispozici