Podmínky zpracování VEP a Certifikace

Nebojíme se dělat věci, které „nejdou“!

Naše společnost se dlouhodobě zabývá podmínkami uplatnitelnosti zejména vedlejších energetických produktů, případně dalších druhotných surovin, vytěžených zemin, recyklátů, apod. v praktických podmínkách.

Naše pracoviště je Vám schopné napomoci s návrhem uplatnitelnosti výše uvedených surovin případně produktů z nich vyrobených. Dále jsme schopni Vám optimalizovat podmínky výroby s cílem zlepšení výsledných parametrů.

Naše pracoviště má zejména dlouholeté zkušenosti v optimalizací výroby popílkových stabilizátů. V současné době řešíme například podmínky úpravy vývoje teploty spojené s vysokým obsahem volného CaO při výrobě popílkových stabilizátů a z dlouhodobého hlediska sledujeme a vyhodnocujeme výsledné parametry vyzrávajících a vyzrálých stabilizátů.

Naše pracoviště se od roku 2011 zabývá a zároveň zajištuje certifikaci vybraných druhů surovin, případně výrobků. Mezi tyto patří zejména certifikace recyklovaných kameniv, zemin, fluidních popílků a popelů, cihelné drtě, kalových vod, cihlářských prachů a výrobků v podobě popílkových stabilizátů a směsí.

V případě, že potřebujete pomoci s metodickými postupy, návrhem dílčího zpracování jednotlivých produktů, případně provést certifikaci surovin/produktu, neváhejte se na nás obrátit. Jsme schopni ve spolupráci s certifikačním orgánem zabezpečit celý proces certifikace.

Certifikace

Zjistit více

Podmínky zpracování

Zjistit více

S čím můžeme konkrétně pomoci?

  • Potřebujete certifikovat recyklát?

  • Potřebujete certifikovat popílkový stabilizát?

  • Potřebujete pomoci s certifikací nějakého produktu případně druhotné suroviny?

  • Potřebujete vytvořit certifikovanou metodiku?

  • Potřebujete certifikovat druhotné suroviny, VEP, odpadní produkty, stabilizáty, apod?

  • Potřebujete pomoci s uplatnitelností nějakého odpadního materiálu, případně druhotné suroviny?

  • Chcete s námi spolupracovat?

Náš tým je Vám k dispozici