Výzkum a vývoj

Nebojíme se dělat věci, které „nejdou“!

Společnost Svoboda a syn, s.r.o. v roce 2005 založila specializované pracoviště se zaměřením na výzkum a vývoj nových technologií spojených se zpracováním vedlejších energetických produktů (VEP) a vybraných druhů průmyslových odpadů ve stavebnictví. Postupem času své aktivity nejvíce zaměřila do oblasti technologie výroby umělého spékaného kameniva, výroby peletizovaných popílkových granulátů, směsných popílkových stabilizátů pro stavební účely, apod. Předmětem řešení VaV společnosti Svoboda a syn, s.r.o. jsou inovační procesy zaměřené na vybrané způsoby zpracování druhotných surovin, průmyslových odpadů a vývoj betonů s vysokou užitnou hodnotou.

Cíle a náplně našeho výzkumného oddělení jsou tedy velmi úzce svázány s inovacemi a zaváděním nových produktů a služeb na trh. Prostřednictvím našeho oddělení navrhujeme ve výše uvedených oblastech nová technologická řešení, vyvíjíme a inovujeme technologie, a dále zlepšujeme možnosti jejich uplatnění. Na základě našich služeb umožňujeme zvýšit užitnou hodnotu výsledných produktů a zvyšujeme tak jejich konkurenceschopnost.

Na našem pracovišti pracuje řada vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří vyvíjí nové metodické a technologické postupy, technologie i vytváří nové produkty.

Kdo jsme

Jsme tým, který chce být ve svém oboru špičkou a chceme vám nabízet kvalitní, efektivní a užitná řešení s vysokou přidanou hodnotou.

Jaký výzkum provádíme

Naše oddělení je na základě dlouholeté zkušenosti v oblasti možnosti zpracování průmyslových odpadů schopné pomocí nejmodernějších postupů, zařízení, širokých vazeb na odborníky navrhnout podmínky pro zpracování VEP, zajistit certifikaci a napomoci jejímu uplatnění v praxi.

Základní výzkum

Kdy naše aktivity poskytují základ pro pochopení a informace bez nasměrování aplikací na produkty, politiky nebo provozní procesy.

Aplikovaný výzkum a vývoj

Zahrnuje vlastní činnosti, které slouží k získávání znalostí již se specifickým cílem. Činností může být stanovení a vývoj nových produktů, politik nebo provozních procesů.

S čím můžeme konkrétně pomoci?

  • Potřebujete paletizátor?
  • Potřebujete pomoci s peletizací jemnozrnných materiálů?
  • Potřebujete ověřit vhodnost materiálů pro výrobu lehkého spékaného kameniva?
  • Potřebujete pomoci se zpracováním vedlejších energetických produktů (VEP)?
  • Potřebujete certifikovat druhotné suroviny, VEP, odpadní produkty, stabilizáty, apod?

  • Potřebujete vyvinout lehký i prostý vysokohodnotný beton na míru?
  • Chcete s námi spolupracovat?
Náš tým je Vám k dispozici

O společnosti

Společnost Svoboda a syn, s.r.o. patří mezi nejvýznamnější dodavatele služeb v oblasti instalace a údržby telekomunikačních technologií.

Poskytuje profesionální řešení zahrnující projektovou a inženýrskou činnost, zajištění výstavby, oživení a nepřetržitého servisu instalovaných technologických celků.

Jsme držitelem těchto certifikátů

Společnost Svoboda a Syn, s.r.o.

Zjistit více