Řešené projekty

Zde se můžete seznámit s projekty, které byly nebo jsou řešeny na našem výzkumném pracovišti.

Naše společnost řeší na svém pracovišti výzkumné činnosti související s rozvojem jak vlastních aktivit a vytváření znalostní kapacity v dané oblasti, tak činností, které jsou navázány přímo na  realizace pro dané odběratele. Níže uvádíme přehled projektů, které nám napomáhají nejen zvyšovat kvalitu našich služeb, rozvíjet vlastní konkurenceschopnost, ale také pomáhají optimalizovat postupy, ať už z enviromentálního nebo ekonomického hlediska. Naše činnosti v celé řadě případů spadají do vlastních národních strategií i strategických cílů ČR.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027240

Název projektu: Vertikální vibrační stěna

Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hlavní příjemce: KREJČÍ ENGINEERING s.r.o., Partner: Svoboda a syn, s.r.o., Řešitel: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., Ing. Michal Batelka, Ph.D., Období řešení projektu: 2021-2023

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026673

Název projektu: Vývoj směsí a pojiv s odpadním materiálem z energetických provozů na spalování biomasy pro další uplatnění v různých průmyslových odvětví, Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hlavní příjemce: Svoboda a syn, s.r.o., Řešitel: Ing. Michal Batelka, Ph.D., Období řešení projektu: 2021-2023

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025707

Název projektu: Vývoj balisticky odolných konstrukcí při použití nejnovějších materiálů a progresivní technologie úpravy, Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hlavní příjemce: Svoboda a syn, s.r.o., Řešitel: Ing. Michal Batelka, Ph.D., Období řešení projektu: 2021-2022

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0017815

Název projektu: Vysledování podmínek vyluhovatelnosti kovů z popílkových stabilizátorů, Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hlavní příjemce: Svoboda a syn, s.r.o., Řešitel: Ing. Karel Svoboda, Období řešení projektu: 2019 – 2020

EG15_018/0004413

Název projektu: Nová progresivní technologie výroby lehkého vysokopevnostního kameniva., Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hlavní příjemce: Svoboda a syn, s.r.o., Řešitel: Ing. Karel Svoboda, Období řešení projektu: 20152019

EG16_083/0008871

Název projektu: Vývoj surovinového složení směsí a praktické ověření kompozitních materiálů s využitím nového druhu lehkého umělého kameniva, Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hlavní příjemce: Svoboda a syn, s.r.o., Řešitel: Ing. Karel Svoboda, Období řešení projektu: 20172019

FI-IM4/224

Název projektu: Kombinované materiálové a energetické využití průmyslových odpadů., Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hlavní příjemce: Svoboda a syn, s.r.o., Řešitel: Ing. Robert Štěpánek, Období řešení projektu: 20072009

FV30247

Název projektu: Vývoj a ověření technologie tlakového předmáčení lehkého umělého kameniva v praktických podmínkách při výrobě lehkého konstrukčního transportbetonu, Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hlavní příjemce: Svoboda a syn, s.r.o., Řešitel: Ing. Michal Batelka, Ph.D., Období řešení projektu: 20182020

FV40038

Název projektu: Vývoj nových inovativních celků spojených s nově vyvinutou progresivní technologií výroby lehkého umělého kameniva ze silikátových materiálů, Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hlavní příjemce: Svoboda a syn, s.r.o., Řešitel: Ing. Michal Batelka, Ph.D., Období řešení projektu: 20192022

TA01011706

Název projektu: Vývoj nové technologie tepelné úpravy energeticky využitelných druhotných surovin a zařízení pro provádění procesu tepelné úpravy, Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura České republiky, Hlavní příjemce: Svoboda a syn, s.r.o., Řešitel: Ing. Robert Štěpánek, Období řešení projektu: 20112013

Jaký výzkum provádíme

Naše oddělení je na základě dlouholeté zkušenosti v oblasti možnosti zpracování průmyslových odpadů schopné pomocí nejmodernějších postupů, zařízení, širokých vazeb na odborníky navrhnout podmínky pro zpracování VEP, zajistit certifikaci a napomoci jejímu uplatnění v praxi.

Základní výzkum

Kdy naše aktivity poskytují základ pro pochopení a informace bez nasměrování aplikací na produkty, politiky nebo provozní procesy.

Aplikovaný výzkum

Zahrnuje vlastní činnosti, které slouží k získávání znalostí již se specifickým cílem. Činností může být stanovení a vývoj nových produktů, politik nebo provozních procesů.

S čím můžeme konkrétně pomoci?

  • Potřebujete paletizátor?
  • Potřebujete pomoci s peletizací jemnozrnných materiálů?
  • Potřebujete ověřit vhodnost materiálů pro výrobu lehkého spékaného kameniva?
  • Potřebujete pomoci se zpracováním vedlejších energetických produktů (VEP)?
  • Potřebujete certifikovat druhotné suroviny, VEP, odpadní produkty, stabilizáty, apod?

  • Potřebujete vyvinout lehký i prostý vysokohodnotný beton na míru?
  • Chcete s námi spolupracovat?
Náš tým je Vám k dispozici