Agloporit

Agloporit je lehké umělé pórovité kamenivo vyráběné spékáním hnědouhelných,  černouhelných, případně antracitických popílků a jiných korekčních příměsí. Je vhodný jak pro výrobu izolačních betonů, tak i pro betony konstrukční, pohledové a teplotně odolné. Z agloporitu můžeme vyrobit železobetonové i předpjaté konstrukční prvky.
Výhodou agloporitu je nízká objemová hmotnost, objemová a teplotní stálost, rychlá nasákavost a poměrně vysoká pevnost.

Naše výzkumné pracoviště Vám nabízí možnosti ověření vhodnosti surovinových vstupů a nastavení optimálních podmínek pro výrobu. Dále je Vám schopno napomoci optimalizovat samotné procesní podmínky s cílem co nejvyšší kvality výrobků. S ověřováním výroby umělého kameniva typu Agloporit máme zkušenosti od roku 2005.

V případě, že disponujete granulačním, nebo úletovým popílkem a máte zájem o ověření jejich vhodnosti pro výrobu spékaného kameniva, neváhejte se na nás obrátit. Máme zkušenosti s celou řadou popílků z ČR, Slovenska, Polska a Ukrajiny.  Rádi Vám ověříme vhodnost a dodáme vzorky vyrobeného kameniva.

Aktuální stav výroby kameniva Agloporit

Naše společnost v roce 2016 uzavřela smluvní vztah ze společností Tarpo, spol s r.o.  jejíž cílem byl návrh specifického technologického zařízení, ověření podmínek výroby lehkého umělého kameniva a následné uplatnění technologie na trhu. Společnost Tarpo do této spolupráce vstoupila jako subjekt se zkušenostmi v oblasti výroby tepelně technických zařízení a manipulace se surovinami. Společnost Svoboda a syn, s.r.o. do spolupráce vstoupila jako subjekt, který se dlouhodobě zabývá podmínkami výroby lehkého umělého kameniva ze spékaných popílků a s ohledem na vlastní rozsáhlé zkušenosti v oblasti ověřování technologií a vhodnosti surovinových vstupů zabezpečila činnosti spojené s optimalizací technologického procesu a samotným ověřením navržené technologie. Projekt byl v roce 2018 dokončen.

V současné době existuje dokumentace, určená pro prodej know-how spojeného s výrobou lehkého umělého kameniva. Dokumentace je v majetku obou společností, tedy Svoboda a syn, s.r.o. a Tarpo spol. s r.o. Prodej může být uskutečněn výhradně v zastoupení obou společností.

V případě, že budete mít zájem o bližší informace, můžete nás v této věci kontaktovat. Spojíme Vás s našimi právními zástupci, kteří Vám situaci objasní.

Děkujeme za pochopení, společnost Svoboda a syn, s.r.o. bude i nadále problematiku spojenou s možností optimalizací výroby a využití nejen vedlejších energetických produktů dále rozšiřovat.

Parametry jednotlivých frakcí Agloporitu

Jaké materiály je možné pro výrobu agloporitu využít?

  • Filtrové popílky
  • Uhelné hlušiny, včetně flotačních

  • Uhelné odprašky ze splynování

  • Uhlí

S čím můžeme konkrétně pomoci?

  • Ověřit vhodnost surovinových vstupů pro proces peletizace
  • Ověřit a vyvinout podmínky peletizace
  • Optimalizovat proces peletizace
  • Navrhnou vhodné technologické řešení
  • Napomoci s využitelností daného produktu
  • Dodat a zprovoznit technologii
Náš tým je Vám k dispozici