Granulace a peletizace

Procesy jako granulacepeletizace se v průmyslovém odvětví využívají zejména s cílem získat pevnější typy vazeb jemnozrnných materiálů tak, aby bylo možné vytvořit granuli případně peletu pro další uplatnění nebo jen za účelem snížení jejich prašnosti.

Naše výzkumné pracoviště je vybaveno pro optimalizaci podmínek granulace zařízením typu „válcový granulátor“. Využíváme tedy technologii mokrého protlačování. Surovinu je v tomto případě nutné před samotným procesem optimálně předvlhčit a protlačit přes točící se granulační válce.

Peletizace je proces neustálého nabalování nebo také zvětšování velikosti částic, ve kterém se jemné částice zpracovávají na pelety neboli sbalky. Na našem pracovišti disponujeme peletizačním talířem o průměru 1200 mm s možností nastavení výšky límce, rychlosti otáček, náklonu, flexibilního sprejového systému s přesným dávkováním a flexibilním umístěním stíracích lopatek. Od roku 2020 budeme mít k dispozici unikátní prototypové zařízení v podobě peletizačního disku o  průměru 2150 mm.

Na obou těchto zařízeních Vám budeme schopni ověřit a optimalizovat podmínky peletizace pro Váš materiál.

Granulace

Zjistit více

Peletizace

Zjistit více

Jaký výzkum provádíme

Naše oddělení je na základě dlouholeté zkušenosti v oblasti možnosti zpracování průmyslových odpadů schopné pomocí nejmodernějších postupů, zařízení, širokých vazeb na odborníky navrhnout podmínky pro zpracování VEP, zajistit certifikaci a napomoci jejímu uplatnění v praxi.

Základní výzkum

Kdy naše aktivity poskytují základ pro pochopení a informace bez nasměrování aplikací na produkty, politiky nebo provozní procesy.

Aplikovaný výzkum

Zahrnuje vlastní činnosti, které slouží k získávání znalostí již se specifickým cílem. Činností může být stanovení a vývoj nových produktů, politik nebo provozních procesů.

S čím můžeme konkrétně pomoci?

  • Potřebujete paletizátor?
  • Potřebujete pomoci s peletizací jemnozrnných materiálů?
  • Potřebujete ověřit vhodnost materiálů pro výrobu lehkého spékaného kameniva?
  • Potřebujete pomoci se zpracováním vedlejších energetických produktů (VEP)?
  • Potřebujete certifikovat druhotné suroviny, VEP, odpadní produkty, stabilizáty, apod?

  • Potřebujete vyvinout lehký i prostý vysokohodnotný beton na míru?
  • Chcete s námi spolupracovat?
Náš tým je Vám k dispozici