Naše technologie

Nebojíme se dělat věci, které „nejdou“!

Naše výzkumné zázemí disponuje celou řadou nejmodernějších technologií a celků pro provádění vlastní výzkumné činnosti a to v laboratorních, poloprovozních, tak i praktických podmínkách. Pracoviště je vybaveno technologiemi, které umožňují provádění námi nabízených služeb na velmi vysoké úrovni. S ohledem na poměrně rozsáhlou spolupráci s různými výzkumnými organizacemi a akreditovanými laboratořemi, jsme schopni Vám zajistit komplexní škálu služeb. V této sekci si Vám představujeme samotné technologie, které v rámci výzkumných činnosti a naší nabídce výzkumných služeb využíváme.

Naše laboratoře se nachází na celkem dvou pracovištích, Jahodová 62, Brno a Rybkova 17, Brno.

Laboratorní přístroje a technologie

Zjistit více

Průmyslové technologie

Zjistit více

Jaký výzkum provádíme

Naše oddělení je na základě dlouholeté zkušenosti v oblasti možnosti zpracování průmyslových odpadů schopné pomocí nejmodernějších postupů, zařízení, širokých vazeb na odborníky navrhnout podmínky pro zpracování VEP, zajistit certifikaci a napomoci jejímu uplatnění v praxi.

Základní výzkum

Kdy naše aktivity poskytují základ pro pochopení a informace bez nasměrování aplikací na produkty, politiky nebo provozní procesy.

Aplikovaný výzkum

Zahrnuje vlastní činnosti, které slouží k získávání znalostí již se specifickým cílem. Činností může být stanovení a vývoj nových produktů, politik nebo provozních procesů.

S čím můžeme konkrétně pomoci?

  • Potřebujete paletizátor?
  • Potřebujete pomoci s peletizací jemnozrnných materiálů?
  • Potřebujete ověřit vhodnost materiálů pro výrobu lehkého spékaného kameniva?
  • Potřebujete pomoci se zpracováním vedlejších energetických produktů (VEP)?
  • Potřebujete certifikovat druhotné suroviny, VEP, odpadní produkty, stabilizáty, apod?

  • Potřebujete vyvinout lehký i prostý vysokohodnotný beton na míru?
  • Chcete s námi spolupracovat?
Náš tým je Vám k dispozici