Spékaná kameniva

Naše společnost se dlouhodobě zabývá optimalizací podmínek výroby spékaných kameniv s omezenou potřebou energie. Jedná se o výrobu kameniva z vhodných surovinových vstupů na aglomeračních roštech. S ohledem na skutečnost, že je možné tento lehký druh umělého kameniva vyrábět z různých druhů zejména druhotných surovin (nejen z popílků), rozhodli jsme se tuto sekci uvést samostatně od našeho pilotního projektu Agloporit.

V případě, že disponujete jemnozrnným materiálem a měli byste zájem o ověření jeho vhodnosti pro výrobu spékaného kameniva, neváhejte se na nás obrátit. Pro lepší orientaci se jedná například o materiály jako je flotační hlušina, cihlářský prach, kamenné odprašky, popílek ze zplynování biomasy, apod. Rádi Vám ověříme vhodnost a dodáme vzorky vyrobeného kameniva. První ověření provádíme za velmi výhodných podmínek.

Jaké materiály je možné pro výrobu spékaného kameniva využít?

 • Filtrové popílky
 • Ložové popely
 • Cihelný prach
 • Uhelné hlušiny

 • Uhlí
 • Železité odprašky
 • Další jemnozrnné materiály, chemické prášky, rudy, apod.

S čím můžeme konkrétně pomoci?

 • Ověřit vhodnost surovinových vstupů pro proces peletizace
 • Ověřit a vyvinout podmínky peletizace
 • Optimalizovat proces peletizace
 • Navrhnou vhodné technologické řešení
 • Napomoci s využitelností daného produktu
 • Dodat a zprovoznit technologii
Náš tým je Vám k dispozici