Granulace

Granulace na válcích je využívána zejména v oblasti vysokokapacitní výroby, kde není zvýšený požadavek na kulovitý tvar a vyšší manipulační pevnost. Jedná se o protlačování předem navlhčeného materiálu do perforovaných ozubených válců, kde za jistých podmínek je možné měnit tvar granulí.
Tento proces je možné s výhodou uplatnit například při činnostech vyžadujících snadnější manipulací a snížení prašnosti jemnozrnných materiálů před jejich dalším uplatněním (cihlářské prachy, železité odprašky, apod.), dále s vytvářením surovinových vstupů určených pro další zpracování (surovinová vsázka pro výrobu spékaných kameniv, kameniv vytvrzených za studena, apod.)
Na našem oddělení Vám můžeme ověřit a provést optimalizaci podmínek vytváření granulí z Vámi dodaného jemnozrnného materiálu a navrhnout podmínky optimálního zpracování.

Kdy uplatnit proces granulace? Když, …

 • je zapotřebí snížit prašnost materiálu, například při manipulaci, přepravě a zpětném uplatnění materiálu (cihlářský prach, železité odprašky, železné rudy, fluidní popílky a popely).

 • je zapotřebí vytvořit vstupní surovinu pro další zpracovatelský proces v podobě sbalků kulovitého tvaru, například pro přípravu surovinové vsázky pro výrobu lehkého spékaného kameniva z popílků, apod..

 • je zapotřebí vytvořit finální produkt v podobě sbalků kulovitého tvaru, například umělé kamenivo vytvářené za studena pomocí aditiv, přísad či příměsí.

Co je možné peletizovat

 • Filtrové popílky
 • Ložové popely
 • Cihelný prach
 • Uhlí
 • Vápenec
 • Železité odprašky
 • Další jemnozrnné materiály, chemické prášky, rudy, apod.

S čím můžeme konkrétně pomoci?

 • Ověřit vhodnost surovinových vstupů pro proces peletizace
 • Ověřit a vyvinout podmínky peletizace
 • Optimalizovat proces peletizace
 • Navrhnou vhodné technologické řešení
 • Napomoci s využitelností daného produktu
 • Dodat a zprovoznit technologii
Náš tým je Vám k dispozici