PRŮMYSLOVÁ ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE

Naše výzkumné oddělení je vybaveno na velmi vysoké úrovni také v oblasti průmyslového ověřování. Jsme Vám schopni nabídnout celou řadu výzkumně technologických zkoušek a ověření.

Níže uvádíme příklady laboratorního vybavení, abyste získali lepší představu o tom, s čím Vám můžeme pomoci.

 • Míchací centrum Piccini MF750CS se čtyřmi zásobníky 25t
 • Peletizační disky, průměr 1,2m a plně automatický 2,2m s nastavitelnou výškou límce 250-400mm
 • CNC router Numco E2 1530 ATC s karuselovým podavačem nástrojů, plocha 1560x3100mm
 • Jeřábová dráha pro manipulaci a zkoušení velkých dílců, nosnost 10 000 kg
 • CO2 Laser Numco C1610
 • Technologické pece pro ověřování výroby Agloporitu a spékaných kameniv
 • Fluidní/hrabicová retorta s výkonem 40kW
 • Průmyslový vibrační třídič – 3 frakce
 • a další.

Nové technologie dále vyvíjíme a budeme Vás nejen prostřednictvím těchto stránek neustále informovat.

Tým VaV.

Nebojíme se dělat věci, které „nejdou“!

Jaký výzkum provádíme

Naše oddělení je na základě dlouholeté zkušenosti v oblasti možnosti zpracování průmyslových odpadů schopné pomocí nejmodernějších postupů, zařízení, širokých vazeb na odborníky navrhnout podmínky pro zpracování VEP, zajistit certifikaci a napomoci jejímu uplatnění v praxi.

Základní výzkum

Kdy naše aktivity poskytují základ pro pochopení a informace bez nasměrování aplikací na produkty, politiky nebo provozní procesy.

Aplikovaný výzkum

Zahrnuje vlastní činnosti, které slouží k získávání znalostí již se specifickým cílem. Činností může být stanovení a vývoj nových produktů, politik nebo provozních procesů.

S čím můžeme konkrétně pomoci?

 • Potřebujete paletizátor?
 • Potřebujete pomoci s peletizací jemnozrnných materiálů?
 • Potřebujete ověřit vhodnost materiálů pro výrobu lehkého spékaného kameniva?
 • Potřebujete pomoci se zpracováním vedlejších energetických produktů (VEP)?
 • Potřebujete certifikovat druhotné suroviny, VEP, odpadní produkty, stabilizáty, apod?

 • Potřebujete vyvinout lehký i prostý vysokohodnotný beton na míru?
 • Chcete s námi spolupracovat?
Náš tým je Vám k dispozici