Spékaná kameniva a Agloporit

Nebojíme se dělat věci, které „nejdou“!

Kameniva vyráběná za vysokých teplot při hranici slinutí samotné matrice můžeme považovat za spékaná kameniva. Jedná se většinou o procesní podmínky, kdy je jemnozrnná surovina pomocí peletizace, případně granulace přetvořena do požadovaného tvaru (granule, sbalek) a velikosti a vzniká surovinová vsázka. Ta je následně vystavena teplotnímu procesu řádově při hranici teploty slinutí. Často se teplota pohybuje nad hranicí 1100°C., vždy záleží na povaze a parametrech surovinových vstupů. Tepelným procesem dochází ke slinutí materiálu a jeho vypálení. Vzniká tak velmi pevné a stabilní kamenivo o předem zvolené granulometrii.

Výrobu spékaných kameniv můžeme rozdělit do dvou základních skupin.

  • Výroba s plnou dodávkou energie (například komerčně vyráběné kamenivo Liapor)
  • Výroba s omezenou dodávkou energie (Například komerčně vyráběné kamenivo POLYTAG, resp. AGLOPORIT, apod.)

Tyto dvě skupiny se odlišují zejména tím, jakým způsobem je kamenivo vypalováno a kolik energie je do procesu výroby zapotřebí dodat. Výroba s plnou dodávkou energie pro proces výroby vyžaduje dodání veškeré vnější energie na celý výrobní proces, tedy odpaření vody, přeměnu minerálů, hoření a slinutí. Tímto způsobem jsou zejména vyráběna kameniva ze speciálních jílů, u nás známé jako Liapor (Keramzit).

Výroba s omezenou dodávkou energie je podstatně méně energeticky náročnou metodou. Využívá se zejména obsahu vlastních spalitelných látek obsažených v surovinové vsázce. Tento proces je často nazýván „samovýpal“, kdy surovinová vsázka s vhodným obsahem spalitelných látek je uložena na aglomerační rošt, krátce zapálena a za neustálého prosávání vzduchu vsázkou vypálena. Tímto způsobem jsou zejména vyráběna kameniva ze spékaných popílků, u nás známé jako Agloporit.

Naše pracoviště se již od samotného založení zabývá technologickými podmínkami výroby lehkého umělého kameniva ze spékaných popílků (Agloporit). Za tuto dobu provedla velmi rozsáhlá ověření a disponuje v této oblasti velmi rozsáhlou znalostní základnou. Tato ověření byla prováděna na několika typech prototypových zařízení. Ověřovány byly jak tuzemské, tak i zahraniční surovinové vstupy. Jednalo se zejména o granulační popílky, popílky z lagun, cihlářské odprašky, jemnozrnné a flotační hlušiny, apod.

Jako jediní v ČR máme praktické zkušenosti s ověřováním technologických podmínek výroby lehkého umělého kameniva vytvářeného podmínkami s omezenou dodávkou energie. Jsme pro Vás schopni ověřit vhodnost surovinového vstupu a nastavit optimální podmínky výroby. Pro tuto výrobu jsou vhodné i hrubozrnnější popílky, které nesplňují podmínky pro využití v cementářském a betonářském průmyslu!

Neváhejte nás v případě potřeby kontaktovat.

Agloporit

Zjistit více

Spékaná kameniva

Zjistit více

S čím můžeme konkrétně pomoci?

  • Potřebujete paletizátor?
  • Potřebujete pomoci s peletizací jemnozrnných materiálů?
  • Potřebujete ověřit vhodnost materiálů pro výrobu lehkého spékaného kameniva?
  • Potřebujete pomoci se zpracováním vedlejších energetických produktů (VEP)?
  • Potřebujete certifikovat druhotné suroviny, VEP, odpadní produkty, stabilizáty, apod?

  • Potřebujete vyvinout lehký i prostý vysokohodnotný beton na míru?
  • Chcete s námi spolupracovat?
Náš tým je Vám k dispozici