Lehké betony

Pod pojmem lehký beton dle platné legislativy rozumíme beton s objemovou hmotností do 2000 kg/m3.

Uplatnění lehkých kameniv je nejen u nás ovlivněno zejména cenou a dostupností samotného kameniva. V ČR je téměř výhradním dodavatelem lehkého umělého kameniva pro konstrukční účely společnost Liapor Vintířov. S ohledem na jeho vysokou cenu je jeho uplatnění v lehkém transportbetonu výrazně omezeno. Je využíváno často jen v rámci lokálních prefabrikačních společností.

Naše společnost se dlouhodobě zabývá výzkumně vývojovou činností spojenou s uplatněním technologie výroby lehkého umělého kameniva ze spékaných popílků. Toto kamenivo je u nás známé jako Agloporit. Tento lehký druh kameniva se sypnou hmotností kolem 650 kg/m3 je kamenivu Liapor v jistém ohledu velmi podobné. Agloporitové kamenivo disponuje však rychlejší nasákavostí, vyššími pevnostmi i vyšší objemovou hmotností, zejména při frakcích nad 8 mm. Kamenivo je velmi vhodné pro konstrukční betony s pevnostmi nad 50 MPa, kdy se objemová hmotnost betonu pohybuje kolem hranice 1800 kg/m3. Naším cílem je tak nejen vytvoření znalostní základny spojené s výrobou umělého kameniva, ale také samotné uplatnění tohoto kameniva ve spojení s co možná nejvyšší přidanou hodnotou. S agloporitovým kamenivem je možné vytvořit lehké napěněné betony i kolem hranice 1000 kg/m3, záleží pouze na vašich požadavcích.

V současné době se vyvíjíme speciální samozhutnitelný beton s vysokou pohledovostí, pevnostmi v tlaku    80 MPa po 7 dnech zrání a objemovou hmotností kolem 2000 kg/m3.

S čím můžeme konkrétně pomoci?

  • Potřebujete vyvinout recepturu lehkého betonu na míru?

  • Potřebujete napomoci s využitím speciálních výztuží v lehkém betonu?

  • Potřebujete pomoci uplatnit lehké uměle kamenivo v betonu?

  • Potřebujete vyvinout lehký vysokohodnotný beton?

  • Potřebujete vyvinout lehký samozhutnitelný beton?

Náš tým je Vám k dispozici