Podmínky zpracování

V průběhu několika let jsme řešili několik dílčích výzkumně vývojových úkolů s praktickým výstupem v oblasti využití vedlejších energetických produktů, recyklátů, zemin, kamení, apod. Máme tedy velmi zajímavé zkušenosti a přehled o možnostech uplatnitelnosti těchto produktů v praktických podmínkách. V řadě případů se jednalo například o samotnou úpravu surovinových vstupů při výrobě popílkových stabilizátů, možnosti využití různých druhů jemnozrnných materiálů při výrobě peletizovaných materiálů, kameniva za studena i kameniva vytvářeného spékáním na aglomeračních roštech.

V případě, že disponujete nějakým druhem jemnozrnného materiálů a rádi byste ověřili možnosti zapracování do některé z námi nabízených forem, obraťte se na nás a pokusíme se najít cestu k jeho využití.

S čím můžeme konkrétně pomoci?

  • Ověřit vhodnost surovinových vstupů pro proces peletizace
  • Ověřit a vyvinout podmínky peletizace
  • Optimalizovat proces peletizace
  • Navrhnou vhodné technologické řešení
  • Napomoci s využitelností daného produktu
  • Dodat a zprovoznit technologii
Náš tým je Vám k dispozici