Certifikovaná metodika

Certifikovaná metodika je souhrnem doporučených praktik a postupů, které jsou navázány na výsledky výzkumu a vývoje. Jedná se o výsledek, kdy je vypracována samotná metodika s podmínkou novosti postupů, která musí být příslušným orgánem státní správy nebo příslušným odborným certifikačním (akreditačním) orgánem schválena a doporučena pro využití v praxi.

Důležité je, aby certifikační proces na základě mezinárodních smluv, norem či obdobných dokumentů provedl autorizovaný certifikační (akreditační) subjekt s jednoznačně vymezenými a zveřejněnými kompetencemi pro konkrétní oblasti, obory či odvětví a s jednoznačně vymezenými uživateli tak, aby tito uživatelé měli jistotu, že při jejím dodržení budou získané výsledky průkazné, opakovatelné a že se jich lze dovolat.

Naše pracoviště v minulosti vypracovalo několik těchto metodických postupů a dovedlo je k úspěšné certifikaci. V případě, že máte zájem o poradenství, případně zprostředkování certifikace metodických postupů, můžete se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme.

Příklady certifikovaných metodik

S čím můžeme konkrétně pomoci?

  • Potřebujete vypracovat metodiku pro certifikační/akreditační orgán?

  • Potřebujete zajistit certifikaci metodických postupů?

Náš tým je Vám k dispozici