Certifikace VEP

V rámci činností spojených s certifikací vedlejších energetických produktů (VEP) Vám nabízíme veškeré činnosti spojené se zprostředkováním certifikace. Jedná se zejména o tyto činnosti. Odběr vzorku, homogenizace, zajištění a provedení analýz, vytvoření podnikových norem, komunikace s certifikačním orgánem, návrh úprav zpracování, zajištění vydání certifikátu, zajištění pravidelného dohledu a provádění zkoušek včetně vytvoření dokumentace, apod.

Příklady certifikací:

  • Fluidní filtrový popílek
  • Fluidní ložový popel
  • Popílková směs

Příklady certifikátů

S čím můžeme konkrétně pomoci?

  • Chcete zajistit proces certifikace VEP?

  • Ověřit vhodnost surovinových vstupů pro proces certifikace?

  • Ověřit podmínky využitelnosti vašeho materiálu?

  • Navrhnout vhodné technologické řešení úpravy materiálu?

  • Napomoci s využitelností daného produktu?

  • Chcete zajistit provádění pravidelného dohledu nad vašimi surovinami?

Náš tým je Vám k dispozici