Certifikace recyklátů

V rámci činností spojených s certifikací recyklátů Vám nabízíme veškeré činnosti spojené se zprostředkováním certifikace. Jedná se zejména o tyto činnosti. Odběr vzorku, homogenizace, zajištění a provedení analýz, vytvoření podnikových norem, komunikace s certifikačním orgánem, návrh úprav zpracování, zajištění vydání certifikátu, zajištění pravidelného dohledu a provádění zkoušek včetně vytvoření dokumentace, apod.

Tyto typy materiálů jsou využívaný buď samostatně případně jako směs kameniva k realizacím variantních terénních úprav, vytváření variantních cest, budování dočasných zpevněných ploch – zařízení stavenišť, k budování méně namáhaných vrstev komunikací, budování hutněných i nehutněných staticky méně náročných konstrukcí zemních těles.

Příklady certifikací:

 • Betonový recyklát
 • Cihelný recyklát
 • Směsný recyklát
 • Asfaltový recyklát
 • Cihelno betonová drť
 • Kalová voda

Příklady certifikátů

S čím můžeme konkrétně pomoci?

 • Chcete zajistit proces certifikace recyklátů?

 • Ověřit vhodnost surovinových vstupů pro proces certifikace?

 • Ověřit podmínky využitelnosti vašeho materiálu?

 • Navrhnout vhodné technologické řešení úpravy materiálu?

 • Napomoci s využitelností daného produktu?

 • Chcete zajistit provádění pravidelného dohledu nad vašimi surovinami?

Náš tým je Vám k dispozici