Certifikace kamení a zemin

V rámci činností spojených s certifikací kamení a zemin Vám nabízíme veškeré činnosti spojené se zprostředkováním certifikace. Jedná se zejména o tyto činnosti. Odběr vzorku, homogenizace, zajištění a provedení analýz, vytvoření podnikových norem, komunikace s certifikačním orgánem, návrh úprav zpracování, zajištění vydání certifikátu, zajištění pravidelného dohledu a provádění zkoušek včetně vytvoření dokumentace, apod.

Tříděná zemina a kamenivo z tříděné zeminy bývají určeny k využití při realizacích hrubých terénních a variantních úprav na stavbách. Tříděná zemina a kamenivo z tříděné zeminy mohou být s výhodou využívány jako ekologicky nezávadný materiál pro variantní terénní úpravy, vytváření variantních cest, budování dočasných zpevněných ploch – zařízení stavenišť, k budování méně namáhaných vrstev komunikací.

Příklady certifikací:

  • Zemina po vytěžení z dané lokality
  • Kamenivo z tříděné zeminy

Příklady certifikátů

S čím můžeme konkrétně pomoci?

  • Ověřit vhodnost surovinových vstupů pro proces certifikace?

  • Ověřit podmínky využitelnosti vašeho materiálu?

  • Chtete zprostředkovat proces certifikace?

  • Navrhnout vhodné technologické řešení úpravy materiálu?

  • Napomoci s využitelností daného produktu?

  • Chcete zajistit provádění pravidelného dohledu nad vašimi surovinami?

Náš tým je Vám k dispozici