Certifikace popílkových stabilizátů

V rámci činností spojených s certifikací popílkových stabilizátů Vám nabízíme veškeré činnosti spojené se zprostředkováním certifikace. Jedná se zejména o tyto činnosti. Odběr vzorku, homogenizace, vytvoření těles pro provedení analýz,  zajištění a provedení analýz, vytvoření podnikových norem, komunikace s certifikačním orgánem, návrh úprav zpracování, zajištění vydání certifikátu, zajištění pravidelného dohledu a provádění zkoušek včetně vytvoření dokumentace, apod.

Popílkový stabilizát jako stavební výrobek je z hlediska hodnocení jeho vlastností zařazen do výrobkové skupiny „Popílky a směsi s popílkem pro zásypy a násypy pro stavby mimo pozemních komunikací“, podskupina – Popílek a směsi s popílkem pro násypy a zásypy pro konkrétní lokalitu.

Na našem pracovišti se zabýváme mimo jiné možnostmi technologických úprav směsí pro popílkové stabilizáty a dlouhodobým sledování nejen ekologických parametrů. Sledujeme také vývoj teploty při zamíchání popílkové směsi obsahující vyšší podíl aktivního volného CaO s vodou a ověřujeme možnosti snížení, případně oddálení teplotního maxima, tak aby nebyl narušen proces hydratace.

Příklady certifikací:

 • Popílkový stabilizát pro vytvoření návrší pro daný účel
 • Popílkový stabilizát jako zásypový materiál při likvidaci důlních děl a propadů do podzemí
 • Popílkový stabilizát pro zásyp nefunkčních kolektorů, kanálů a potrubí, obecně pro vyplňování volných prostor
 • Popílkový stabilizát jako zásyp výkopů pro inženýrské sitě, obecně pro zásypy výkopů, stavebních jam a pro tvarování terénu
 • Popílkový stabilizát pro stabilizaci podloží staveb, obecně pro zlepšování a stabilizaci hornin
 • Popílkový stabilizát pro vytvoření separační a těsnící vrstvy v zeminových konstrukcích

Příklady certifikátů

S čím můžeme konkrétně pomoci?

 • Chcete zajistit proces certifikace popílkových stabilizátů?

 • Ověřit vhodnost surovinových vstupů pro proces certifikace?

 • Ověřit podmínky využitelnosti vašeho materiálu?

 • Navrhnout vhodné technologické řešení úpravy materiálu?

 • Napomoci s využitelností daného produktu?

 • Chcete zajistit provádění pravidelného dohledu nad vašimi surovinami?

Náš tým je Vám k dispozici